top of page

Kādu informāciju ir iespējams 

iegūt? 

Produktivitāte - līdz 2000 ha dienā
 

Bioloģiskās daudzveidības noteikšana (ūdenstilpju platība, krūmu, koku skaits utt.)

Objektu platības noteikšana (meži, krūmi, purvi, ezeri, utt.)

Teritorijas vizuālais plāns


Izmaiņu analīze noteiktā laika posmā (atkārtots pasūtījums)

Kāds ir jūsu ieguvums no tādas informācijas?

Nepieciešamā darba apjoma aprēķins jaunā lauka izveidei

 

Infrastruktūras plānošana ņemot vērā reljefu 

Ar reljefa kartes palīdzību var precizēt sējas un mēslošanas līdzekļu daudzumu  atkarībā no slīpuma leņķa un saules gaismas sadalījuma 

Visa informācija datorā ar iespēju to integrēt lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammās

Kādā veidā es saņemšu 

atskaiti?

Teritorijas klasifikācijas  kartes geoTIFF formātā (ortofoto plāns)

 

Augstuma un slīpuma kontūras SHP un KMZ formātos

Ilustrēta atskaite ar interaktīvām kartēm

Kādā gadījumā man ir vajadzīgs šis pakalpojums ?

Ja vēlies precīzi definēt tās zonas, kuru apstrāde nav lietderīga  

Ja vēlies zināt lietderīgo platību un aprēķināt kopējās apstrādes izmaksas

Ja tavā laukā ir lielas reljefa svārstības

Ja plāno izmantot lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammas

Ja gribi periodiski sekot līdzi paveiktam darbam 

Rekomendācijas

Šis pakalpojums neaizvieto oficiālo kadastrālo uzmērīšanu un domāts tikai precīzās lauksaimniecības veicināšanai

bottom of page