Picture 1.png

Tālvadības pilotu apmācības

Agrodronu pilotu kvalifikācijas prasības saskaņā ar Regulu (ES) 2019/947

Agrodronu ekspluatācijā iesaistītā personāla nepieciešamā kvalifikācija tiek noteikta, balstoties uz riska novērtējumu, un nodrošināta uz kompetenci balstīta, ar viņu pienākumiem saistīta teorētiskā un praktiskā apmācība

a1-a3-bilde.png
certificate-A1A3-wordpress.jpeg

1. Nepieciešamās tālvadības pilotu teorētisko zināšanu apmācības un eksaminācija

i) A1/A3 atvērtās kategorijas kurss

Kurss iesācējiem - attālināts A1/A3 apakškategorijas teorētiskās apmācības kurss un tests

( bezmaksas apmācības CAA mājas lapā ). 

ii) Specifiskās kategorijas kurss un pārbaudes eksāmens Civilās aviācijas aģentūrā. 

Profesionālās kompetences kurss. Pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena tiek izsniegts EASA tālvadības pilota sertifikāts, kas apliecina teorētiskās zināšanas un derīgs visās ES valstīs 5 gadus.

Kursa ilgums - 5 dienas tiešsaitē.

Provizorisks kursu sākuma datums 23.01.2023

Cena 650 € bez PVN

Dalībnieku skaits - no 2 līdz 8

sts-bilde-en (2).png
aesa_delante_certificado.jpeg
DJIAgrasT40RemoteController_800x.webp

2. Nepieciešamās tālvadības pilotu praktisko prasmju apmācības un novērtēšana

Praktisko prasmju apmācības iekļauj pirmslidojuma pārbaudes, procedūras lidojuma laikā, pēclidojumu procedūru izpilde, ārkārtas un avārijas procedūras. Pēc sekmīgas praktisko prasmju novērtēšanas students saņem apliecinājumu par bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijas praktisko prasmju apguvi, kas ir derīga visas ES valstīs 5 gadus.

Kursa ilgums - 5 dienas klātienē.

Apmācības ir iespējams un ieteicams organizēt klienta laukos.

Provizorisks kursu sākuma datums 13.03.2023

Cena 950 € bez PVN

Dalībnieku skaits - no 2 līdz 4