top of page

Kādu informāciju ir iespējams 

iegūt? 

Produktivitāte - līdz 2000 ha dienā
 

Lauku un ceļu kontūras

Tehniskā informācija

 - izmantoto un neizmantoto lauku platības

Kāds ir Jūsu ieguvums no tādas informācijas?

Visa informācija datorā ar iespēju integrēt lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammās

Precīza statistika – kopējā un apstrādātā platība, attālumi starp objektiem

Procesu optimizācija,  karšu izveidošana sējmašīnām un smidzinātājiem

Kādā veidā es saņemšu 

atskaiti?

Lauku konturu kartes SHP formātā

PDF atskaite kopā ar lauku konturiem un to platību

Kādā gadījumā man ir vajadzīgs šis pakalpojums ?

Ja nepieciešams ietaupīt - jūsu budžets tiks plānots atbilstoši faktiski apstrādātajam zemes fondam, nevis plānā norādītajai informācijai

Ja plānojat iegādāties vai nomāt lauksaimniecības zemi un nepieciešams pārbaudīt faktiski apstrādājamās platības

Ja plānojat izmantot lauksaimniecības pārvaldības datorprogrammas

Rekomendācijas

Šis pakalpojums neaizvieto oficiālo kadastrālo uzmērīšanu un domāts tikai precīzās lauksaimniecības veicināšanai

bottom of page